Inwoners Letland


Letland - Riga panoramaHoewel de oorspronkelijke Letse bevolking een kleine groep is vergeleken met andere Europese volkeren, zijn ze wel een van de meest hechte volkeren. De lange geschiedenis van onderdrukking heeft de Letten dicht bij elkaar gebracht en liet de voorliefde voor traditie herleven. Aloude gebruiken worden nog altijd in de praktijk gebracht op bijvoorbeeld volksfeesten en festivals. Ook omdat veel Letten nog zelfvoorzienend leven op kleine boerderijtjes worden oude gewoontes nog in stand gehouden. Veel Letten van jongere generaties zijn de laatste decennia het platteland ontvlucht door naar Riga te trekken. Onder hun vernieuwingsdrang is Riga nu een modern ogende stad met steeds meer west Europese gewoontes.

Demografie van Letland

Van de 2.2 miljoen inwoners in Letland, is slechts iets meer dan de helft echt van de Letse nationaliteit. Een groot deel van de bevolking is namelijk Russisch. In de Sovjetjaren zijn veel Russen al dan niet gedwongen naar Letland verhuisd. Ook is het door de huidige wetgeving voor niet-Letten erg moeilijk om alsnog de Letse nationaliteit te vergaren. Hoewel de grootste groep allochtonen afkomstig is uit Rusland, wonen er ook bijvoorbeeld Witrussen, Litouwers en Polen in Letland. Het grootste deel van de bevolking (bijna 1 miljoen) woont in de hoofdstad Riga. Het aantal Russen ligt hier hoger dan in de dunbevolkte landelijke gebieden. Dat de tweede stad van Letland (Daugavpils) slechts 125.000 inwoners telt, geeft aan hoe groot de landelijke tegenstelling is.