Klimaat Letland


Het klimaat in Letland is helaas vrij nat met lange winters en korte zomers. De temperaturen willen nogal uiteenlopen waardoor het belangrijk is om je reis goed te plannen. ’s Zomers kun je in goede maanden zelfs genieten van het strand. Maar ook in de winter is Letland erg aantrekkelijk. Het land veranderd dan in de sprookjesachtige wereld die zo typerend is voor de streek. Het zeeklimaat van Letland zorgt ervoor dat de seizoenen zich duidelijk laten merken. Van mei tot en met september is het zomer en kunnen de temperaturen oplopen tot ruim in de 20 graden, gemiddeld is het in deze tijd 17°C. ’s Winters ligt het gemiddelde net onder het vriespunt. Vooral in de nazomer en relatief korte herfst valt er veel neerslag in Letland.

Invloeden van het klimaat in Letland

Baltische Zee

De onderlinge verschillen in de neerslag van verschillende gebieden zijn ontzettend groot. Het is daarom moeilijk een eenduidig beeld te geven van de hoeveelheid sneeuw en regen. Wel is zeker dat de nabijheid van de Baltische zee een grote rol speelt in dit alles. Sinds de jaren ’90 is er grootscheeps internationaal onderzoek naar de invloed van de waterstromen op het regionale klimaat. Het klimaatsysteem in Letland zit hierdoor ingewikkeld in elkaar. Over het algemeen kan gezegd worden dat gebieden dicht bij de Baltische zee vaker last hebben van neerslag dan steden meer richting het binnenland.