Staat Letland


Staatsvorm van Letland

De staatsvorm van Letland is een parlementaire democratie met aan het hoofd de president. Elke vier jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Omdat Letland pas in 1991 geheel onafhankelijk werd verklaard, is de staat nog erg jong. Tussen de jaren ’40 en ’80 van de vorige eeuw vond je ook in Letland een grote groep die het communisme propageerden. Naarmate de jaren ’90 volgden kwamen steeds meer tegengeluiden op waardoor Letland steeds minder op haar plaats was als Sovjetstaat. In 1989 schreef het lokale Sovjet bewind verkiezingen uit, waarin bleek dat de meeste Letten de volkspartij aanhingen in plaats van de communistische regering. Dit leidde tot de onafhankelijkheid van 1991. Na twee jaar van interim-regering werden de eerste democratische verkiezingen pas in 1993 gehouden. Het duurde toen nog een jaar voordat Rusland al haar troepen terugtrok uit het gebied. Veel Russen zijn achtergebleven wat betekend dat een groot deel van de inwoners Russisch is.

Regering van Letland

Naast de president bestaat de regering van Letland uit een kamer met 100 zetels. Deze worden door middel van verkiezingen elke 4 jaar opnieuw ingevuld. Dit parlement kiest op haar beurt weer de uiteindelijke president, ook voor een termijn van 4 jaar. Leider van de regering is overigens niet de president, maar een minister-president zoals ook wij die kennen. Uit de laatste twee verkiezingen bleek dat er geen hele grote partijen zijn in Letland. De stemmen werden telkens ongeveer gelijk verdeeld tussen 4 middelgrote partijen. Dit zijn de TP, JL (conservatieven), SC (Russisch) en de LPP (Christendemocraten). Daarnaast bestaan er 5 kleinere landelijke partijen die ook wisselend succes behalen. Letland is sinds 2009 opnieuw ingedeeld. In totaal zijn er nu 109 gemeenten die elk een aantal dorpen en steden omvatten. De 9 grootste steden van Letland zijn daarnaast omgedoopt tot steden van de republiek en kregen hiermee een afgebakend gebied waarin eigen wetgeving geldt.